Предимства на сътрудничество
с PARTNERS GROUP BG

complex view
Индивидуален поглед върху Вашите
лични финанси
made financial plan
Изготвяне на индивидуален
финансов план
exclusive products
Ексклузивни финансови
продукти
low fees
По-ниски продуктови
такси

Партнърс Груп БГ ООД e Застрахователен брокер вписан в Регистъра под номер 11-610 с решение на КФН No 23 – ЗБ от дата 5.01.2018г.

Партнърс Груп БГ ООД е Кредитен посредник вписан в регистъра на БНБ под номер BCI00023 от дата 19.12.2017г.